DREJTIMET DHE PROFILET

Programi didaktik që shkolla zbaton, i nënshtrohet kulturës së përgjithshme dhe disiplinave profesionale. Aty janë mëshiruar kërkesat më cilësore të shkollave të mesme duke siguruar një formimi të përgjithshëm e të gjithanshëm profesional të nxënësve.

Në përfundim të tre viteve të shkollimit, nxënësi pajiset me diplomën e maturës duke patur të drejtë të vijojë studimet e larta jo vetëm në degën e kërcimit por edhe në degë të tjera të larta, por dhe është i aftë të debutojë ne skenat më prestigjioze si brenda edhe jashtë vendit.