Historiku i Shkollës

HISTORIKU

Ne ambientet shkolles se mesme te pergjithshme “Babe Dude Karbunara” ne vitet 1968-1969 fillimisht u hapen dy klasa te arsimit profesional ne deget elektromekanike dhe mekanike. Pavarsisht nga programet e brishta qe ofronin keto dege, numri i nxenesve te rregjistruar ishte i kenaqshem  Ne vitin 1970 ne mjediset e shkolles se sotme ekzistuese u hap shkolla e pare profesionale, me deget    elektromekanike, mekanike, hidrosanitare, ndertim. E gjithe infrastruktura industriale dhe e sherbimeve te Qytetit te Beratit u vendos ne dispozicion te praktikave te nxenesve te kesaj shkolle. Punetoret e kualifikuar dhe nje numer i madh mjetesh motorike ne Bazen Mekanike te Kombinatit te Tekstileve, ne Ndermarrjen e Sherbimeve, ne NPA e sidomos ne Ndermarrjen e Ndertimit u be praravija e sigurt e kualifikimit te ketyre nxenesve. Ne vitet 1971-1980 u shtua dega tekstil, e cila furnizonte me teknike te kualifikuar Kombinatin e Tekstileve. Pas viteve1990 u ul interesi per shkollat profesionale dhe numri i nxenesve po zvogelohej.Goditjen e dha sidomos viti 1997, ku u shkatrua nje pjese e konsiderueshme e bazes materiale-teknike. Ne vitin shkollor  2002-2003 shkolla nga sistem 4-vjeçar u kthye ne sistem 3-vjeçar ne deget ; automobile, mekanik dhe elektrik , por qe kishin mungese te theksuar te bazes materiale-teknike.Ne vitet 2003-2007 me mbeshtetjen e Fondacionit Zvicerian “Swisscontact” u ndertuan nje sere laboratore  e ambiente pune, shkolla u kthye me sistemin 3+2  dhe u shtuan dege te tjera si ndertim, ekonomik dhe hoteleri-turizem, duke shtuar ne nje mase te konsiderueshme dhe numrin e nxenesve. Pas vitit 2007 e ne vazhdim shkolla u konsolidua me deget perkatese qe i pergjigjigjen ne menyre koherente tregut te punes.