Ku ndodhemi?

Rruga: "Tafil Skendo", Berat

stilianobandilli_berat@yahoo.com


(Shih në hartë)